วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

                                                                       Food Chain
Millipede

                                                                                                               Grass
 Snail
   Millipede is eating grass and snail is eating millipede.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น