วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

crystallization of milk lab


             
                                                        Crystallization of milk lab
1.Why do we add salt to ice?
Ans: Salt decrease the temperature which helps it cools easier.
2.Why do we add the cookies and other things, only after the milk has frozen slightly
Ans: It will make the frozen milk tastier.
3.What are two factors that affect the freezing you think?
Ans: Ice and milk
4.Why do you need a bit of air in the bag?
Ans: In my opinion, the air inside will be the space when milk vibrates and air can change the temperature inside.

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

        
How could you use the densities to identify the minerals?
-if density is the same, it will be the same type of mineral.
Would density or color be more useful in identifying a particular mineral? Explain your answer.
- both because it helps to identify both.

   
                   

Irregular rocks volume finding lab

  We tried to find the mass and volume of the irregular shaped rocks and find the density

              No.                               Mass                                Volume                                   Density
               6                                  11.11                                22.22                                        50
               2'                                 213.5                                2.135                                       100
              11                                 98.5                                   1.97                                         50
               7                                  49.5                                  0.445                                       100
               3                                  45                                       0.9                                          50
               5                                  115.1                                2.302                                        50
               5'                                  45.7                                 15.23                                         3
               3'                                  25.6                                 0.512                                        50
               9                                  199.9                              2.6653                                        75
             12                                  146.3                               2.926                                         50
               2                                  136.2                               1.816                                         75
               7                                  12.56                               25.12                                         50

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

stratus   cirrus
                                                                       

cumulus
essay
cirrus; thin and father  stratus; sheets of low and grey  cumulus; white and fluffy