วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

        
How could you use the densities to identify the minerals?
-if density is the same, it will be the same type of mineral.
Would density or color be more useful in identifying a particular mineral? Explain your answer.
- both because it helps to identify both.

   
                   

Irregular rocks volume finding lab

  We tried to find the mass and volume of the irregular shaped rocks and find the density

              No.                               Mass                                Volume                                   Density
               6                                  11.11                                22.22                                        50
               2'                                 213.5                                2.135                                       100
              11                                 98.5                                   1.97                                         50
               7                                  49.5                                  0.445                                       100
               3                                  45                                       0.9                                          50
               5                                  115.1                                2.302                                        50
               5'                                  45.7                                 15.23                                         3
               3'                                  25.6                                 0.512                                        50
               9                                  199.9                              2.6653                                        75
             12                                  146.3                               2.926                                         50
               2                                  136.2                               1.816                                         75
               7                                  12.56                               25.12                                         50

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น